Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

 

Toto webové sídlo www.jablonovnadturnou.sk spravuje Obec Jablonov nad Turňou a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).


Správca obsahu: 

Obec Jablonov nad Turňou


Adresa:
Obecný úrad Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

049 43 Jablonov nad Turňou

IČO: 00 328 332

DIČ: 2020961360

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Počet obyvateľov: 787
Rozloha: 2446 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1235

Všeobecné informácie: jablonovnt@stonline.sk
Podateľňa: szadalmas@stonline.sk 
Starosta : Ing. Slavomír Zubriczky, starostajnt@stonline.sk, 058 / 796 11 40
Informácie o napĺňaní webového sídla: jablonovnt@stonline.sk


Sekretariát: 
Tel.: 058 / 796 11 08
Fax: 058 / 796 11 08
Email:  szadalmas@stonline.sk


Kompetencie:
Obec Jablonov nad Turňou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Jablonov nad Turňou je zriadeny v Rožňave.


Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00

Technický prevádzkovateľ:

webex media, s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35
e-mail:
 info@webex.sk